زندگی، زمانه و افکار کشیش جیروالمو ساوونارولا : سمبل ارتجاع در عصر تجدد / بخش چهارم و پایانی

تدوین و تألیف: رضی الدین طبیب / نویسنده و پژوهشگر مأموران مسیحی،…

زندگی، زمانه و افکار کشیش جیرولامو ساونارولا : سمبل ارتجاع در عصر تجدد / بخش سوم

تدوین و تألیف: رضی الدین طبیب / نویسنده و پژوهشگر ساوونارولا در…

زندگی، زمانه و افکار کشیش جیرولامو ساونارولا : سمبل ارتجاع در عصر تجدد / بخش دوم

تدوین و تألیف: رضی الدین طبیب / نویسنده و پژوهشگر اما این…

زندگی، زمانه و افکار کشیش جیرولامو ساوونارولا : سمبل ارتجاع در عصر تجدد / بخش اول

تدوین و تألیف: رضی الدین طبیب / نویسنده و پژوهشگر شوخی های…

زندگی، زمانه و مرگ اشتفان تسوایگ: مشهورِ گمنام / بخش چهارم و پایانی

تدوین و تألیف: رضی الدین طبیب / نویسنده و پژوهشگر در هفتم…

ایرانپانک کنشی است برای تجربه و معرفی و ساختن جهان های تعریف نشده و ناشناخته، تلاشی برای نواندیشی در مسائل گم‌نام، نوظهور و معماری‌ جدیدی برای هنر و اندیشه آینده است. ایرانپانک، بر استقلال اندیشه و نشر تاکید می‌کند و کوشش در نشر نوشته های دگراندیشانه و تکریم دگراندیشی دارد.

logo
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس